shadow
Acord de mediu:

SC STEFANI POOL TECHNOLOGY SRL titular al proiectului ,,Amenajare hala productie” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ,,continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare” pentru proiectul ,,Amenajare hala productie” propus a fi amplasat in loc. Fagaras, str. Negoiu, nr. 1, jud. Brasov.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, localitatea Brasov, str. Politehnicii, nr. 3, judeţul Brasov, în zilele de luni - joi, orele 8 – 16:30, vineri 8 - 14, precum şi la adresa de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brasov http://apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.


shadow